BENGKEL BUSINESS PROCESS REENGENEERING (BPR) BERSAMA MAMPU BAGI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KKM) SIRI 3/2020


Lihat Foto-Foto Di Dalam Galeri Ini


BENGKEL BUSINESS PROCESS REENGENEERING (BPR) BERSAMA MAMPU BAGI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KKM) SIRI 2/2020

Bengkel BPR Siri 2/2020 telah disertai sebanyak 9Bahagian/Institusi di bawah IPKKM iaitu : 

Hari Pertama:Bahagian Program Perkhidmatan Farmasi (6 peserta)

Hari Kedua:Bahagian Perkembangan Perubatan, Bahagian Pemakanan dan Bahagian AmalanPerubatan (7 peserta)

Hari ketiga:Bahagian Kejururawatan, Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga, Bahagian KawalanPenyakit, Bahagian Perkembangan Kesihatan Awam dan Institut PenyelidikanPerubatan (IMR) / NIH (6 peserta)

Jumlah keseluruhan : 27 orang (19 peserta dan 8 urusetia)


Lihat Foto-Foto Di Dalam Galeri Ini


Kursus Kecemerlangan Kepemimpinan dan Penyeliaan Berkesan Bil. 2/2020

Kursus Kecemerlangan Kepemimpinan dan Penyeliaan Berkesan Bil. 2/2020, Kementerian Kesihatan Malaysia anjuran Unit Pembangunan Kompetensi 4 telah diadakan di Hotel Melia Kuala Lumpur. Jumlah peserta adalah seramai 41 orang yang terdiri daripada Pegawai Kumpulan Pelaksana Gred 22 hingga 40.

Selepas menghadiri kursus ini, peserta diharap akan dapat:

  1. Menjelaskan jenis-jenis gaya kepimpinan dan penyeliaan yang berkesan serta menghuraikan peranan dan fungsi-fungsi penyelia di dalam sesuatu organisasi.
  2. Mengenal pasti potensi diri sebagai pemimpin yang cemerlang serta cabaran yang dihadapi oleh penyelia pada masa kini.
  3. Menganalisis situasi dengan menggunakan kemahiran serta tools yang relevan semasa berhadapan dengan pelbagai cabaran.
  4. Mempamerkan daya kepemimpinan cemerlang dan kemahiran penyeliaan yang berkesan di tempat kerja bagi memastikan objektif organisasi tercapai.

Lihat Foto-Foto Di Dalam Galeri Ini


Galeri Gambar EKSA

Galeri Gambar EKSA

Lihat Foto-Foto Di Dalam Galeri Ini


Kursus Kecemerlangan Kepemimpinan dan Penyeliaan Berkesan Bil. 1/2020

Kursus Kecemerlangan Kepemimpinan dan Penyeliaan Berkesan Bil. 1/2020 anjuran Bahagian Pembangunan Kompetensi, Kementerian Kesihatan Malaysia merupakan salah satu kursus di bawah Program Pembangunan Kepimpinan Kementerian Kesihatan Malaysia Unit Pembangunan Kompetensi 4. Kursus ini mensasarkan seramai 40 orang peserta daripada pegawai Kumpulan Pelaksana Gred 22 hingga 40.

Objektif kursus ini adalah seperti berikut:

  1. Menjelaskan jenis-jenis gaya kepimpinan dan penyeliaan yang berkesan serta menghuraikan peranan dan fungsi-fungsi penyelia di dalam sesuatu organisasi.
  2. Mengenal pasti potensi diri sebagai pemimpin yang cemerlang serta cabaran yang dihadapi oleh penyelia pada masa kini.
  3. Menganalisis situasi dan menggunakan kemahiran serta tools yang relevan semasa berhadapan dengan pelbagai cabaran.
  4. Mempamerkan daya kepemimpinan cemerlang dan kemahiran penyeliaan yang berkesan di tempat kerja bagi memastikan objektif organisasi tercapai.

Lihat Foto-Foto Di Dalam Galeri Ini


BENGKEL BUSINESS PROCESS REENGENEERING (BPR) BERSAMA MAMPU BAGI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KKM) SIRI 1/2020

Menjadikan proses kerja lebih cekap dan berkesan melalui meminimumkan penggunaan sumber bagi menghasilkan output atau outcome yang dikehendaki atau disasarkan.

Lihat Foto-Foto Di Dalam Galeri Ini


KURSUS UNLEASH THE LEADER IN YOU DI AVENUE GARDEN HOTEL, BANGI PADA 24 - 26 FEBRUARI 2020

Seramai 27 orang Pegawai Tadbir dan Diplomatik (PTD) Gred M41 dan M44 yang bertugas di KKM telah menyertai kursus ini.

Lihat Foto-Foto Di Dalam Galeri Ini


KURSUS COMMUNICATION EXCELLENCE AT WORKPLACE DIADAKAN PADA 19-21 FEBRUARI 2020 DI HOTEL GRAND BLUEWAVE, SHAH ALAM

Kursus ini disertai seramai 40 orang pegawai-pegawai kumpulan P&P Gred 41 - 44 dari seluruh PTJ KKM. Tujuan kursus ini dijalankan adalah untuk meningkatkan kualiti kerjasama dan komunikasi di antara kalangan pekerja dalam menyiapkan tugasan.

Lihat Foto-Foto Di Dalam Galeri Ini


TALENT DEVELOPMENT PROGRAMME -TDP MODUL 3: LEADING OTHERS DIADAKAN PADA 12-15 FEBRUARI 2020 DI HOTEL ARMADA, PETALING JAYA

Objektif modul pada kursus ini adalah supaya para peserta dapat membentuk ciri kepimpinan yang berkesan degan mengaplikasikan kemahiran seperti managing people skills, coaching skills, problem solving dan decision making skills, negotiation skills, networking skills dan lain-lain lagi.

Lihat Foto-Foto Di Dalam Galeri Ini


Latihan BOMBA

Latihan BOMBA

Lihat Foto-Foto Di Dalam Galeri Ini


Audit 5S Oleh MAMPU

Audit 5S Oleh MAMPU

Lihat Foto-Foto Di Dalam Galeri Ini


WARNA

SAIZ TEKS

-A A A+