Kursus Dan Peperiksaan Terkini

Dibawah adalah senarai kursus dan peperiksaan terkini yang disediakan yang mana para kontraktor boleh mendaftar dan menghadiri.

BENGKEL CREATIVE CONTENT DEVELOPMENT EPSA (CCDE) PART 1

14-01-20202020-01-15 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


BENGKEL PEMBANGUNAN MODUL KURSUS PEMANDUAN AMBULANS SIRI 1

15-01-20202020-01-16 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


PROGRAM PEMBANGUNAN BAKAT KOHORT 2 MODUL TAMBAHAN (APLIKASI NLP DALAM KEPIMPINAN)

14-01-20202020-01-17 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


BENGKEL TOT KURSUS KHAS GRED KHAS C DI KKM

29-01-20202020-01-31 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


BENGKEL PEMBANGUNAN MODUL KURSUS PEMANDUAN AMBULANS SIRI 2

05-02-20202020-02-07 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


MESYUARAT PEGAWAI NAZIRAN MYPORTFOLIO (SKT BAHARU)

10-02-20202020-02-10 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS PENATARAN BAHASA MELAYU DAN PENULISAN DOKUMEN RASMI UNTUK PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL IPKKM

11-02-20202020-02-13 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


BENGKEL PEMBANGUNAN NOTA PEPERIKSAAN

12-02-20202020-02-14 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS PENGURUSAN ASAS BENCANA BAGI KUMPULAN PELAKSANA DI KKM BIL 1/2020

12-02-20202020-02-14 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


PROGRAM PEMBANGUNAN BAKAT KOHORT 2 MODUL 3

12-02-20202020-02-15 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


TAKLIMAT/BENGKEL REENGINEERING PROSES KERJA BERSAMA MAMPU

20-02-20202020-02-20 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS PERSEDIAAN KENAIKAN PANGKAT BAGI KUMPULAN PELAKSANA KKM (GRED 32 KE 36) BIL 1/2020

18-02-20202020-02-21 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


COMMUNICATION EXCELLENCE WITH NLP BIL. 1/2019

19-02-20202020-02-21 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS PENERANGAN MS ISO 9001: 2015 SIRI 1

25-02-20202020-02-25 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG SIRI 1

26-02-20202020-02-26 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


SESI LIBAT URUS SIRI 1PEMBANGUNAN MODEL KERANGKA KOMPETENSI GENERIK DAN FUNGSIONAL

25-02-20202020-02-27 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS UNLEASH THE LEADER IN YOU

25-02-20202020-02-27 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS KHAS GRED KHAS C DI KKM BIL 1/2020

03-03-20202020-03-06 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS PENGURUSAN INFOMASI YANG DIDOKUMENKAN

10-03-20202020-03-10 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS PENGURUSAN INFOMASI YANG DIDOKUMENKAN

10-03-20202020-03-10 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


HIGH IMPACT PRESENTATION

09-03-20202020-03-11 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


BENGKEL CCDE PART 2 - MENUKAR MODUL KURSUS DARI BENTUK SLAID KE BENTUK PERISIAN ISPRING SIRI 1

10-03-20202020-03-12 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


BENGKEL PENGGUBALAN SOALAN

11-03-20202020-03-13 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


PROGRAM PEMBANGUNAN BAKAT KOHORT 2 MODUL 4

11-03-20202020-03-14 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


BENGKEL CCDE PART 2 - MENUKAR MODUL KURSUS DARI BENTUK SLAID KE BENTUK PERISIAN ISPRING SIRI 2

17-03-20202020-03-19 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS KECEMERLANGAN KEPEMIMPINAN DAN PENYELIAAN BERKESAN SIRI 1/2020

17-03-20202020-03-19 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


SESI LIBAT URUS SIRI 2 PEMBANGUNAN MODEL KERANGKA KOMPETENSI GENERIK DAN FUNGSIONAL

24-03-20202020-03-26 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS PEMBENTANGAN BERIMPAK TINGGI

24-03-20202020-03-26 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN KKM

24-03-20202020-03-26 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


BENGKEL FAMILIARISASI SOP DAN NAZIRAN (VERIFIKASI MYPORTFOLIO) IPKKM & JKN

26-03-20202020-03-27 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


BENGKEL PELAN TINDAKAN KECEMASAN/BENCANA DALAMAN PERINGKAT HOSPITAL KKM BIL 1/2020 (ZON SABAH/SARAWAK)

31-03-20202020-04-02 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


PEPERIKSAAN SIRI 1

01-04-20202020-04-01 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS PERSEDIAAN KENAIKAN PANGKAT BAGI KUMPULAN P&P KKM (GRED 44 KE 48) BIL 2/2020

06-04-20202020-04-09 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS TEAM LEADERSHIP AND PEOPLE MANAGEMENT

07-04-20202020-04-09 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS PERSEDIAAN KENAIKAN PANGKAT BAGI KUMPULAN PELAKSANA KKM (GRED 32 KE 36) BIL 2/2020

07-04-20202020-04-10 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


COMMUNICATION EXCELLENCE WITH NLP BIL. 2/2019

14-04-20202020-04-16 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS PENGURUSAN ASAS BENCANA BAGI KUMPULAN PELAKSANA DI KKM BIL 2/2020

15-04-20202020-04-17 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


PROGRAM PEMBANGUNAN BAKAT KOHORT 2 MODUL 5

15-04-20202020-04-18 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS FAMILIARISASI MYPORTFOLIO: PANDUAN KERJA SEKTOR AWAM

21-04-20202020-04-21 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN KKM

20-04-20202020-04-22 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


BENGKEL PEMBANGUNAN SISTEM PROFIL SIRI 1

21-04-20202020-04-23 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS AUDIT DALAMAN

22-04-20202020-04-23 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


MESYUARAT PEGAWAI NAZIRAN MYPORTFOLIO (SKT BAHARU)

05-05-20202020-05-05 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


BENGKEL TAKLIMAT/ BENGKEL REENGINEERING PROSES KERJA BERSAMA MAMPU (SKT BAHARU)

09-06-20202020-06-11 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


BUILDING A CUSTOMER LOYALTY MINDSET BIL. 1/2019

09-06-20202020-06-11 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


BUILDING A CUSTOMER LOYALTY MINDSET BIL. 1/2019

09-06-20202020-06-11 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS PENGURUSAN BENCANA UNTUK KETUA JABATAN DI PERINGKAT JKN, HOSPITAL, PKD/PKB DAN INSTITUSI KKM BIL 1/2020

10-06-20202020-06-12 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


PROGRAM PEMBANGUNAN BAKAT KOHORT 2 MODUL 6

15-06-20202020-06-20 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS MICROSOFT POWERPOINT: PERSEMBAHAN INFOGRAFIK & EPOSTER SIRI 1/2020

23-06-20202020-06-25 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


SESI LIBAT URUS SIRI 3 PEMBANGUNAN MODEL KERANGKA KOMPETENSI GENERIK DAN FUNGSIONAL

30-06-20202020-07-02 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS DIGITAL LEADERSHIP IN THE ERA OF IR4.

30-06-20202020-07-02 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS PERSEDIAAN KENAIKAN PANGKAT BAGI KUMPULAN P&P KKM (GRED 44 KE 48) BIL 3/2020

06-07-20202020-07-09 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS PENGETAHUAN ASA BENCANA BAGI KUMPULAN PELAKSANA DI KKM BIL 3/2020

07-07-20202020-07-09 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS PERSEDIAAN KENAIKAN PANGKAT BAGI KUMPULAN PELAKSANA KKM (GRED 32 KE 36) BIL 3/2020

07-07-20202020-07-10 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


BENGKEL CCDE PART 3 - MENUKAR MODUL KURSUS DARI BENTUK PERISIAN ISPRING KE BENTUK PERISIAN RELOAD EDITOR SIRI 1

14-07-20202020-07-16 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


EMOTIONAL INTELLIGENCE AT WORKPLACE BIL. 1/2019

14-07-20202020-07-16 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS PENGURUSAN HASIL KKM

14-07-20202020-07-16 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


BENGKEL CCDE PART 3 - MENUKAR MODUL KURSUS DARI BENTUK PERISIAN ISPRING KE BENTUK PERISIAN RELOAD EDITOR SIRI 2

21-07-20202020-07-23 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS KECEMERLANGAN KEPEMIMPINAN DAN PENYELIAAN BERKESAN SIRI 2/2020

21-07-20202020-07-23 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


PROGRAM PEMBANGUNAN BAKAT KOHORT 2 MODUL 7

21-07-20202020-07-24 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS MICROSOFT EXCEL (ASAS & PERTENGAHAN) IPKKM

11-08-20202020-06-13 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS PENERANGAN ISO 9001:2015 SIRI 2

05-08-20202020-08-05 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


CREATIVITY THROUGH SERIOUS LEGO PLAY BIL. 1/2019

04-08-20202020-08-06 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


SESI LIBAT URUS SIRI 4 PEMBANGUNAN MODEL KERANGKA KOMPETENSI GENERIK DAN FUNGSIONAL

04-08-20202020-08-06 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS WOMEN IN LEADERSHIP: TAKING THE LEAD AND INSPIRING OTHERS

04-08-20202020-08-06 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


USER ACCEPTANCE TEST (UAT)

11-08-20202020-08-11 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS PERSEDIAAN KENAIKAN PANGKAT BAGI KUMPULAN PELAKSANA KKM (GRED 32 KE 36) BIL 4/2020

11-08-20202020-08-14 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


TESTING 123

15-08-20202020-08-17 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


CREATIVITY THROUGH SERIOUS LEGO PLAY BIL. 2/2019

17-08-20202020-08-19 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


BENGKEL PEMBANGUNAN SISTEM PROFIL SIRI 2

17-08-20202020-08-19 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS PENGURUSAN KETUA JABATAN DI PERINGKAT JABATAN KESIHATAN NEGERI (JKN), HOSPITAL, PEJABAT KESIHATAN DAERAH (PKD) / PEJABAT KESIHATAN BAHAGIAN (PKD) DAN INSTITUSI KKM BIL 2/2020

24-08-20202020-08-27 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS KECEMERLANGAN KEPEMIMPINAN DAN PENYELIAAN BERKESAN SIRI 3/2020

25-08-20202020-08-27 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS MAKAN NASI MINYAK

07-09-2020 Kantin BPK MAKLUMAT KURSUS


PEPERIKSAAN SIRI 2

02-09-20202020-09-02 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS PENGURUSAN ASAS BENCANA BAGI KUMPULAN PELAKSANA DI KKM BIL 4/2020

02-09-20202020-09-04 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


PROGRAM PEMBANGUNAN BAKAT KOHORT 3 MODUL 1 (5 HARI 4 MALAM) & MAJLIS PENUTUP TDP KOHORT 2

01-09-20202020-09-05 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


MESYUARAT PEGAWAI NAZIRAN MYPORTFOLIO (SKT BAHARU)

08-09-20202020-09-08 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


SESI VOICE OVER BAGI MODUL KURSUS TAHUN 2020 (SIRI 1)

07-09-20202020-09-08 BILIK CREATIVE CONTENT DEVELOPMENT LAB (CCDL) ARAS 1, BANGUNAN IMATEC INTAN BUKIT KIARA MAKLUMAT KURSUS


KURSUS PENGURUSAN ASET ALIH DAN STOR KERAJAAN

08-09-20202020-09-10 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS CREATING A HAPPY WORK CULTURE

08-09-20202020-09-10 Hotel Royale Chulan Seremban, Negeri Sembilan MAKLUMAT KURSUS


KURSUS PRA PERKAHWINAN

08-09-20202020-09-10 BPK KKM, Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS AUDIT DALAMAN MS ISO 9001:2015

09-09-20202020-09-10 Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Putrajaya MAKLUMAT KURSUS


KURSUS ASAS PLAYER UNKNOWN BATTLEGROUNDS (PUBG)

09-09-20202020-09-10 BMU, BPK KUALA LUMPUR MAKLUMAT KURSUS


MESYUARAT PENGURUSAN TKSU P&K BIL 2/2020

10-09-20202020-09-12 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


SESI VOICE OVER BAGI MODUL KURSUS TAHUN 2020 (SIRI 2)

14-09-20202020-09-15 BILIK CREATIVE CONTENT DEVELOPMENT LAB (CCDL) ARAS 1 BANGUNAN IMATEC INTAN BUKIT KIARA KL MAKLUMAT KURSUS


KURSUS PERSEDIAAN KENAIKAN PANGKAT BAGI KUMPULAN P&P KKM (GRED 44 KE 48) BIL 1/2020

14-09-20202020-09-18 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


PROGRAM EXECUTIVE TALK KKM

22-09-20202020-09-22 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


EMOTIONAL INTELLIGENCE AT WORKPLACE BIL. 2/2019

21-09-20202020-09-23 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


TALENT DEVELOPMENT PROGRAMME KOHORT 2 MODUL 7

21-09-20202020-09-23 Hotel Armada PJ MAKLUMAT KURSUS


KURSUS PERSEDIAAN KENAIKAN PANGKAT BAGI KUMPULAN P&P KKM (GRED 44 KE 48) BIL 3/2020

21-09-20202020-09-24 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS KECEMERLANGAN KEPEMIMPINAN DAN PENYELIAAN BERKESAN BIL. 2/2020

22-09-20202020-09-24 KUALA LUMPUR MAKLUMAT KURSUS


KURSUS PENGURUSAN HASIL AKAUN BELUM TERIMA (ABT) TAHUN 2020 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

22-09-20202020-09-24 BANGI RESORT HOTEL, BANGI MAKLUMAT KURSUS


KURSUS KHAS GRED KHAS C DI KKM BIL .2/2020

22-09-20202020-09-25 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS PERSEDIAAN KENAIKAN PANGKAT GRED 36 BAGI PEGAWAI KKM SIRI 3/2020

22-09-20202020-09-25 VIVATEL KUALA LUMPUR MAKLUMAT KURSUS


BENGKEL PEMBANGUNAN SISTEM PROFILE SIRI 3

28-09-20202020-09-30 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS ASAS PENGURUSAN BENCANA KKM BIL.3/2020

28-09-20202020-09-30 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


BENGKEL PEMBANGUNAN MODUL LATIHAN BPK

29-09-20202020-09-30 Hotel Sekitar Lembah Klang MAKLUMAT KURSUS


KURSUS MICROSOFT POWERPOINT: PERSEMBAHAN INFOGRAFIK & EPOSTER SIRI 2/2020

29-09-20202020-10-01 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


PENTAULIAHAN EPSA

06-10-20202020-10-06 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


SESI LIBAT URUS SIRI 5 PEMBANGUNAN MODEL KERANGKA KOMPETENSI GENERIK DAN FUNGSIONAL

06-10-20202020-10-08 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


BENGKEL PEMURNIAN SOALAN

07-10-20202020-10-09 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


PROGRAM PEMBANGUNAN BAKAT KOHORT 3 MODUL 2

14-10-20202020-10-17 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


BUILDING A CUSTOMER LOYALTY MINDSET BIL. 2/2019

20-10-20202020-10-22 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS DATA VISUALISATION: FROM BORING DATA INTO AWESOME DATA USING MICROSOFT EXCEL

20-10-20202020-10-22 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


MENYELARAS SEMAKAN MYPORTFOLIO BAGI JKN

19-10-20202020-10-23 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS PEGURUSAN BENCANA UNTUK KETUA JABATAN DI PERINGKAT JKN, HOSPITAL PKD/PKB DAN INSTITUSI KKM BIL 2/ 2020 ( ZON SABAH/SARAWAK)

26-10-20202020-10-28 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS ASAS PENGURUSAN BENCANA ALAM & CBRNE KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

26-10-20202020-10-28 SEKITAR LEMBAH KLANG MAKLUMAT KURSUS


CREATING & SUSTAINING AN INNOVATION CULTURE AT WORKPLACE

03-11-20202020-11-05 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS LEADING AND MANAGING CHANGE WITH IMPACT

03-11-20202020-11-05 MAKLUMAT KURSUS


SESI LIBAT URUS SIRI 6 PEMBANGUNAN MODEL KERANGKA KOMPETENSI GENERIK DAN FUNGSIONAL

10-11-20202020-11-12 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS UPSKILLING WITH ENGLISH: READ, SPEAK AND WRITE BETTER

10-11-20202020-11-12 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


BENGKEL PEMBANGUNAN SISTEM PROFIL SIRI 4

17-11-20202020-11-19 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


KURSUS KECEMERLANGAN KEPEMIMPINAN DAN PENYELIAAN BERKESAN SIRI 4/2020

17-11-20202020-11-19 Kuala Lumpur MAKLUMAT KURSUS


WARNA

SAIZ TEKS

-A A A+